logo
ing

Voorwaarden

Donatievoorwaarden

Met mijn donatie steun ik een door mij geselecteerd campagne en ben mij bewust van het volgende:
 1. Mijn donatie komt ten goede aan Leerdam Sport'55. Leerdam Sport'55 is verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld. SponsorVisie, de ontwikkelaar en eigenaar van het platform, is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de besteding van mijn donatie of de controle op de juiste besteding van mijn donatie door Leerdam Sport'55
 2. Ik ben mij ervan bewust dat het een eenzijdige donatie betreft en dat ik de door mij gedane betaling niet zelfstandig terug kan draaien vanuit het platform. Eventuele restitutie dient plaats te vinden in overleg met en door Leerdam Sport'55.
 3. Met de donatie geef ik SponsorVisie, Leerdam Sport'55 en de initiatiefnemer de goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de campagne waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe campagnes van Leerdam Sport'55.
 4. Een betaling via iDEAL en het platform brengen kosten met zich mee. Leerdam Sport'55 neemt deze kosten voor haar rekening.
 5. SponsorVisie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het leveren, dan wel uitvoeren van een geselecteerde tegenprestatie of beloning. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij Leerdam Sport'55 (en eventueel de initiatiefnemer).

Voorwaarden initiatiefnemer

Ik wil graag een campagne starten met Crowdfunding voor amateurverenigingen en ik ga akkoord met de volgende voorwaarden:
 1. De door mij ingevulde gegevens zijn correct.
 2. Mijn vereniging moet akkoord gaan met een door mij voorgestelde campagne. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de inhoud van mijn campagne. Crowdfunding voor amateurverenigingen heeft geen invloed op de snelheid van besluitvorming bij Leerdam Sport'55.
 3. Ik ben mij er van bewust dat, in het geval van een donatiecampagne, er kosten in mindering worden gebracht op de door mij opgehaalde donaties. Leerdam Sport'55 moet, voor gebruik van het platform een keuze maken tussen twee verschillende licentievormen.
  1. Een variabele licentie met een variabel kostenmodel waarbij 7,5% kosten worden ingehouden op de opgehaalde donaties.
  2. Een vaste licentie met een vast licentiefee per jaar. Waarbij er geen variabele kosten worden gerekend.
  Bij beide licenties gelden er € 0,50 kosten per iDEAL-transactie.
  Deze kosten worden in mindering gebracht op de door mij opgehaalde donaties en bij de bepaling van mijn doelbedrag houd ik derhalve rekening met deze kosten.
  Rekenvoorbeeld:
  De kosten worden in mindering gebracht op het door de donateur gedoneerde bedrag.
  Bij een donatie van € 40,- wordt er bij uitbetaling (en de variabele licentiekosten) € 36,50 op de rekening van de vereniging gestort.

  Wij raden u dan ook aan om het doelbedrag van campagnes 10% hoger te stellen dan de daadwerkelijke kosten.
  Dus als de beoogde trainingspakken voor uw team € 800,- kosten, raden wij aan om € 880,- als doelbedrag op te geven.
  Indien jouw vereniging besluit de variabele kosten af te kopen kan het doelbedrag hier later aan worden aangepast.
 4. Indien er sprake is van een obligatiecampagne is altijd een voordeellicentie benodigd.
 5. Bij een obligatiecampagne is er geen sprake van financiële transacties. Er is alleen een mogelijkheid om aan te geven dat er interesse is om een obligatielening te willen verstrekken. De contractuele en financiële afwikkeling vinden rechtstreeks tussen Leerdam Sport'55 en de deelnemer plaats. Er kunnen noch door de deelnemer, noch door Leerdam Sport'55 of de initiatiefnemer rechten aan worden ontleend.
 6. Omdat Crowdfunding voor amateurverenigingen een platform van SponsorVisie is gelden voor jouw vereniging tevens de Algemene Voorwaarden van SponsorVisie. Ik heb kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden, terug te vinden op www.sponsorvisie.nl/algemene-voorwaarden.
 7. De opgehaalde bedragen komen ten goede aan Leerdam Sport'55. Leerdam Sport'55 is verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld. Crowdfunding voor amateurverenigingen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de besteding van mijn bijdrage of de controle op de juiste besteding van mijn bijdrage door Leerdam Sport'55.
 8. Ik geef Crowdfunding voor amateurverenigingen en Leerdam Sport'55 de goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van campagne waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe campagnes van Leerdam Sport'55.
 9. Crowdfunding voor amateurverenigingen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het leveren, dan wel uitvoeren van geselecteerde tegenprestaties of beloningen. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij de initiatiefnemer en bij Leerdam Sport'55.